Od 2000 roku posiadamy w ofercie kruszywa mineralne z naszej żwirowni w miejscowości Kościuki, w międzyczasie zajmujemy się kopaniem stawów dzięki czemu dysponujemy kruszywem pochodzenia organicznego. Od roku 2009 posiadamy w Barszczewie zakład recyklingowy, co wzbogaciło naszą ofertę o kruszywa z recyklingu betonu.

Od roku 1988 mieliśmy w ofercie transport kruszyw, z upływem lat systmatycznie zwiększaliśmy ofertę usług. Dziś wykonujemy rozbiórki, wykopy, drogi gruntowe, zbiorniki wodne, zasypywanie fundamentów, niwelacje terenu, roboty ziemne,

Więcej informacji na naszym FACEBOOKU

867e9cbfe581c225b34165608d0b561f_15-facebook-logo-vector-art-fb-logo-clip-art_300-300_3.jpeg